Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 271                      

Karar Tarihi   : 08/11/2018          

KONUSU:

            İlimiz, Fethiye İlçesi, Baha ŞIKMAN Caddesi üzerinde bulunan, yazı eki “Teknik Rapor”’ ve 15.10.2018 tarih ve 2018/8-517 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararında belirtilen araç park yerlerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 26. Maddesi hükmü doğrultusunda; yıllık kira bedeli olarak 5.000 (Beş Bin) TL ücret ve %10'u ÜFE artırım oranına göre hesaplanarak Muğla Büyükşehir Belediyesine aktarılması karşılığında, 10 (On) yıl süreli Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne işletme devrinin yapılması hususunun görüşülmesi.

 

Ulaşım Dairesi Başkanlığının 01/11/2018 tarihli ve 36924739-105.04-E.17191 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


   Kararın devamı için tıklayınız.