Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 27                               

Karar Tarihi     : 14/02/2019                 

 

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.


     b) Ulaşım Dairesi Başkanlığının 21.12.2018 tarih ve E.19838 sayılı yazısı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca uygulanacak 2019 yılı gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre görüşülmesi.

   Plan ve Bütçe Komisyonunun 01.02.2019 tarihli raporunda;