Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No          :272                                     

Karar Tarihi     :09/06/2016                         

KONUSU:

                 Bodrum İlçesi sınırları içinde, Büyükşehir Belediyemiz ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresinin görev ve sorumluluğunda bulunan hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22/e maddesi kapsamında ihtiyaca uygun binalı bir taşınmazın satın alınması hususunun görüşülmesi   

              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 08/06/2016 tarihli ve 47720051-301.01-1695 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.