Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :275                                  

Karar Tarihi  :14/07/2016                      

KONUSU:

Gündem

          08/07/2016 tarihinde duyurulan 23 maddelik gündeme birimlerden gelen 17 konunun ilave edilmesi ile;

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a) İlimiz Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahallesi bölgesinde bulunan 2015/4-134 sayılı Ulaşım Koordinasyon Merkezince alınmış karar ile tespit edilen halen kullanımda otopark olarak değerlendirilen 162 (Yüz Atmış İki) araçlık yol üstü araç park yerlerinin imar komisyonunda değerlendirilerek planlara dahil edilmesi hususunun görüşülmesi  b) Menteşe İlçesi, Kötekli Mahallesi, 358 numaralı kadastro parselinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmaz ile 842 numaralı imar parselinde özel mülkiyete kayıtlı taşınmaz ve 1427 numaralı imar parselinde Menteşe Belediyesi mülkiyetine kayıtlı taşınmazın güneyindeki 7m’lik yaya yolu ve Park Alanını kapsayan, Muğla-Kötekli Yeniköy İmar Planının N20-C-3-D-2-B (eski 16M-II) imar paftasında hazırlanan kullanım alanlarının konum ve miktarlarının yeniden düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi c) İlimiz Milas İlçesi Emek ve Selimiye Mahallelerinde yeni açılan cadde ve sokaklara krokilerde belirtildiği üzere yeni isimler verilmesi ile ilgili 06.05.2016 tarih ve 162 sayılı Milas Belediyesi Meclis Kararının onaylanması hususunun 

Kararın devamı için tıklayınız.