Geri Tüm Meclis Kararları


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I


Karar No         : 277                      

Karar Tarihi   : 08/11/2018          

KONUSU:

            48 EB 154 plakalı Otokar Doruk marka otobüs Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı emrinde hizmet vermekte iken 16.10.2018 tarih ve 68532805-622.01-E.2563 nolu yazı ile ihtiyaç fazlası olduğu ve değerlendirilmesi maksadıyla Ulaşım Dairesi Başkanlığına tahsisi yapılmış olup; yapılan değerlendirme sonucunda bahsi geçen otobüsün; Daire Başkanlığı nezdinde kullanım alanı bulunmadığı değerlendirilmiş ve buna istinaden; bahse konu aracın Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım, şehir içi yolcu taşımacılığı ve havaalanlarına ulaşım hizmetlerini yürüten Belediyemiz şirketi Muğla Kent Hizmetleri İnşaat, Turizm, Taşımacılık Ticari İşletmecilik, İletişim, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (MUTTAŞ) Büyükşehir Belediye statüsüne uygun olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. Maddesine göre toplu taşıma ve havaalanlarına ulaşımın kolaylaştırılması, rekabet ortamı yaratılarak vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin artırılması maksadıyla Türk Ticaret Kanununun 342 ve 343 üncü maddelerine göre Ayni Sermaye Artırımı olarak devredilmesi hususunun görüşülmesi.

 

Ulaşım Dairesi Başkanlığının 07/11/2018 tarihli ve 36924739-020-E.17595 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.