Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :278                                                

Karar Tarihi  :14/07/2016                                    

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          c) İlimiz Milas İlçesi Emek ve Selimiye Mahallelerinde yeni açılan cadde ve sokaklara krokilerde belirtildiği üzere yeni isimler verilmesi ile ilgili 06.05.2016 tarih ve 162 sayılı Milas Belediyesi Meclis Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi  

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;    

         22/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın31/05/2016 tarih ve 64061556-301.01-2016-502 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.06.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi Emek ve Selimiye Mahallelerinde yeni açılan cadde ve sokaklara krokilerde belirtildiği üzere yeni isimler verilmesi ile ilgili 06.05.2016 tarih ve 162 sayılı Milas Belediyesi Meclis Kararının onaylanması hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

              Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 31/05/2016 tarih ve 64061556-301.01-2016-502 sayılı yazısında;