Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 278                      

Karar Tarihi   : 08/11/2018          

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Bodrum İlçesi, Geriş Mahallesi, 113 ada 1 parsel numaralı 8.897,84 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmaz ”Otopark” olarak olarak işletilmesi amacıyla 11.05.2017 tarih ve 195 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ)'ne 5 yıl süreliğine işletme devri yapılmıştır. İşletme devri 15.05.2022 tarihinde sona erecek olan otoparkın işletme süresinin 10 yıla çıkarılması talebi doğrultusunda,  mevcut işletme süresi başlangıcı olan 15.05.2017 tarihinden başlayarak on (10) yıl süreliğine ve/veya taşınmazın bulunduğu alanda devam eden üst ölçekli planlama çalışmaları tamamlana kadar, 15.05.2017 tarihli işletme protokolünde belirtilen hususlar dahilinde Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ)'ne işletme devri yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince görüşülmesi. 

 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08/11/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3570 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.