Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :279                             

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         ç) Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, Kaşbaşı Mevkii tapunun 190 ada 1 ve 192 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplam 2,5 MW kurulu gücünde teklif edilen “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi  

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;    

         22/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın06/06/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-3550 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.06.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, Kaşbaşı Mevkii tapunun 190 ada 1 ve 192 ada 4, 5, 6 ve 7 parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde toplam 2,5 MW kurulu gücünde teklif edilen “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06/06/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-3550 sayılı yazısında;