Geri Tüm Meclis Kararları


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 279                      

Karar Tarihi   : 08/11/2018          

KONUSU:

Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait, Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 353 ada 24 parsel numaralı taşınmazın "Garaj" nitelikli 2.Bod. 1.Bod. Zemin, 1, 2, 3, 4. kattan oluşan 1 nolu bağımsız bölümünün "Otopark" olarak işletilmesi amacıyla yıllık ₺40.000,00+KDV bedel ve sonraki yıllar için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. Maddesi kapsamında yapılacak artış oranlarında belirlenecek bedel ile idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dahilinde 30.05.2019 tarihinden başlayarak beş (5) yıl süreliğine Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ)'ne işletme devri yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince görüşülmesi. 

     Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 08/11/2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3569 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.