Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 28                        

Karar Tarihi  : 12/01/2017          

KONUSU:

           2017 Yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 2.351,80 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılması hususunun görüşülmesi. 

          İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 05/01/2017 tarih ve 13456491-907.99-121  sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.