Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :28                  

Karar Tarihi :13/01/2015  

KONUSU:

Mazeretli Meclis Üyeleri

              Meclis üyelerimizden Mehmet KOCADON, Hasan KARAÇELİK, Muhammet Ali ACAR, Mustafa Şener TOKCAN, Yakup OTGÖZ, Hüseyin NEBİOĞLU, Şakir ÖZDEMİR, Besim ÖZBEK, Muhsin VURAL, Mehmet Halil DOĞAN ve Can CANBEY mazeretleri nedeniyle, mazeretli sayılmaları Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.