Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :28                            

Karar Tarihi :15/04/2014                


KONUSU:

FAZLA MESAİ (İTFAİYE VE ZABITA PERSONELİ)       

                İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 11/04/2014 tarih bila sayılı yazısı okundu. Yapılan müzakere sonunda;

               6512 sayılı 2014 yılı Bütçe Kanununun K Cetvelinin b bendinin 1. fıkrası “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği, 657 sayılı kanunda belirtilen, çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (Destek hizmeti yürüten personel hariç) belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre,

               -Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 382 TL’yi geçemez” denilmektedir.

             Belediyemizde çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 31 Mart 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 2014 yılı fazla çalışma ücretinin 382 TL olarak tespitine OYBİRLİĞİ KARAR VERİLDİ.