Geri Tüm Meclis Kararları

 

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 281                            

Karar Tarihi  : 10/08/2017                 

KONUSU:

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan mezarlıklar içerisinde bulunan, ekte yer alan 2 adet Şehitlik Yerinin yirmi beş (25) yıl süreliğine “Şehitlik” olarak Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına bedelsiz tahsisinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri kapsamında görüşülmesi.  

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 04/08/2017 tarih ve 47720051-301.01-1975 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;