Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No          : 28                               

Karar Tarihi     : 14/02/2019                 

 

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi


     c) 2019 yılında Fethiye Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.

   Plan ve Bütçe Komisyonunun 01.02.2019 tarihli raporunda;