Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 282                                   

Karar Tarihi  : 10/08/2017                       

KONUSU:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinin “e” bendi gereğince Belediyemizin yatırım, kamulaştırma ve diğer harcamalarında kullanılmak üzere; Yurtiçi bankalardan faiz hariç 50.000.000,00 TL (ellimilyontürklirasi) tutarında borçlanmanın yapılması, kredi geri ödeme koşullarının belirlenmesi, kredi sözleşmesi üzerinde değişiklik yapılması ve kullanılacak olan kredi için gerekli garanti ve teminatların verilmesi ile bu işlerle ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokol ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi veya imzalanması, kredi ile ilgili yazışmalarda münferiden her türlü işlemin yapılabilmesi için, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’e yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.   

       Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 04/08/2017 tarih ve 44338531-301.01/4032 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız