Geri Tüm Meclis Kararları


T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 282                            

Karar Tarihi : 08/11/2018                

KONUSU:


47. 
Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     c) Dalaman Belediye Başkanlığı’nın, 2018 Mali Yılı Gider Bütçesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (b) fıkrası, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesinin 2. bendi gereğince bütçe tertipleri arasında ödenek aktarılmasına dair 01.11.2018 tarih ve 72 nolu Meclis Kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

                 Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.11.2018 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.


Plan ve Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız.


Ek için tıklayınız.