Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :283                            

Karar Tarihi  :13/08/2015                -Ş

KONUSU:

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

     b) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin 46.48.01.33.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım giderleri tertibinden 4.000.000,00TL düşülerek, 46.48.01.33.06.2.0.00.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibine aktarma yapılabilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince görüşülmesi

            Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/08/2015 tarihli raporunda;

            Plan Bütçe Komisyonumuz 07.08.2015 tarihinde saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2015 tarihli Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 30/06/2015 tarih ve 1464 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 12/06/2015 tarih ve 2480 sayılı yazısı ile 2015 Yılı Bütçesinde aktarma yapılması Plan Bütçe Komisyonumuzun 07/08/2015 tarihli toplantısında incelendi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının 2015 Yılı Bütçesinde;

46.48.01.33.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım Giderleri bütçe tertibinden 4.000.000-TL düşülerek;

46.48.01.33.06.2.0.00.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe tertibine 4.000.000-TL, olmak üzere,

5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince aktarma yapılması oy birliği ile uygun görülmüş olup;

            Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

            Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinin 46.48.01.33.04.5.1.00.5.06.5.7.07 Yol Yapım giderleri tertibinden 4.000.000,00TL düşülerek, 46.48.01.33.06.2.0.00.5.03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri tertibine aktarma yapılabilmesi hususundaki yukarıda metni yazılı plan ve bütçe komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.      

         Dr. Osman GÜRÜN                            Can CANBEY                       Mehmet Murat YAZAR

Büyükşehir Belediye Başkanı                        Katip Üye                                      Katip Üye