Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :284                             

Karar Tarihi  :13/08/2015                

KONUSU:

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

     c) Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ekli listede belirtilen 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde 46.48.01.38. Kurumsal Kodunun 07.8.8.00 Fonksiyonel Kodundaki İş Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne ait bütçe kalemlerinde Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı tarihindeki kalan ödenek tutarlarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesinde  İş Sağlığı ve Şube Müdürlüğü olarak  46.48.01.05 Kurumsal Koduna 07.8.8.00 fonksiyonel kodu ve bütçe tertiplerinin açılarak bu tertiplere aktarma yapılabilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince görüşülmesi

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/08/2015 tarihli raporunda;

            Plan Bütçe Komisyonumuz 07.08.2015 tarihinde saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2015 tarihli Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 30/06/2015 tarih ve 1459 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Organizasyon yapısında 09.07.2015 tarih ve 257 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinin Kararı ile yapılan değişiklik nedeniyle; İş Sağlığı Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı altında faaliyet göstereceği için 46.48.01.38 Kurumsal Kodu 07.8.8.00 Fonksiyonel Kodundaki  İş Sağlığı Şube Müdürlüğüne ait ödenek kalemlerinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 46.48.01.05 Kurumsal koduna, 07.8.8.00 fonksiyonel kodu ve bütçe tertiplerinin açılarak bu tertiplere komisyonumuz toplantı tarihi itibariyle kalan ödeneklerin  aktarma yapılması Plan Bütçe Komisyonumuzun 07/08/2015 tarihli toplantısında incelendi.

            Komisyon raporumuz ekinde yer alan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 2015 Yılı Bütçesinde; 46.48.01.38. Kurumsal Kodunun 07.8.8.00 Fonksiyonel Kodundaki  İş Sağlığı Şube Müdürlüğünün raporumuz ekindeki bütçe kalemlerinde 07.08.2015 tarihi itibariyle kalan ödeneklerin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesinde  İş Sağlığı ve Şube Müdürlüğü olarak 46.48.01.05 Kurumsal Koduna 07.8.8.00 fonksiyonel kodu ve bütçe tertiplerinin açılarak açılan bütçe tertiplerine 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince aktarma yapılması oy birliği ile uygun görülmüş olup;

            Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın ekli listede belirtilen 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde 46.48.01.38. Kurumsal Kodunun 07.8.8.00 Fonksiyonel Kodundaki İş Sağlığı Şube Müdürlüğü’ne ait bütçe kalemlerinde Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı tarihindeki kalan ödenek tutarlarının İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bütçesinde  İş Sağlığı ve Şube Müdürlüğü olarak  46.48.01.05 Kurumsal Koduna 07.8.8.00 fonksiyonel kodu ve bütçe tertiplerinin açılarak bu tertiplere aktarma yapılabilmesi hususundaki yukarıda metni yazılı komisyon raporu ekindeki “ÖDENEK AKTARMA LİSTESİ’nin komisyondan geldiği şekli ile kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  

 Ek İçin tıklayınız...