Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 284                      

Karar Tarihi  : 10/08/2017          

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi.    

       İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 04/08/2017 tarih ve 13456491-010.03-2802 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız