Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :285                            

Karar Tarihi   :13/08/2015                


KONUSU:

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

     ç) Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın ekli listede belirtilen 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde 46.48.01.40 Kurumsal Kodunun, 04.5.4.00 fonksiyonel kodundaki Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne ait bütçe kalemlerinde Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı tarihindeki kalan ödenek tutarlarının  Genel Sekreterlik Makamına bağlı Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü olarak 46.48.01.43 kurumsal kodunun, 04.5.4.00 fonksiyonel kodunun ve bütçe tertiplerinin açılarak, bu tertiplere aktarma yapılabilmesi hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddeleri gereğince; görüşülmesi

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/08/2015 tarihli raporunda;

            Plan Bütçe Komisyonumuz 07.08.2015 tarihinde, saat 14:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2015 tarihli Meclis toplantısında Komisyonumuza havale edilen 30/06/2015 tarih ve 1460 sayılı Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yazısında, Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2015 tarih ve 222 sayılı kararı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü kaldırılarak, Genel Sekreterlik Makamına bağlı Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Ulaşım Dairesi Başkanlığının 46.48.01.40 Kurumsal Kodu 04.5.4.00 fonksiyonel kodunda izlenen Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ödenek kalemlerinin, Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü 46.48.01.43 Kurumsal kodu, 04.5.4.00 fonksiyonel kodu ve bütçe tertiplerinin açılarak bu tertiplere komisyonumuz toplantı tarihi itibariyle kalan ödeneklerin aktarma yapılması Plan Bütçe Komisyonumuzun 07/08/2015 tarihli toplantısında incelendi. 

          Komisyon raporumuz ekinde yer alan Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 Yılı Bütçesinde; 46.48.01.40 Kurumsal Kodu 04.5.4.00 fonksiyonel kodunda izlenen Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğünün bütçe kalemlerinde raporumuz ekindeki 07.08.2015 tarihi itibariyle kalan ödeneklerinin Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü 46.48.01.43 Kurumsal kodu, 04.5.4.00 fonksiyonel kodu ve bütçe tertiplerinin açılarak, açılan bütçe tertiplerine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince aktarma yapılması oy birliği ile uygun görülmüş olup;

            Meclisimizce kabulünü arz ederiz. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın ekli listede belirtilen 2015 Mali Yılı Gider Bütçesinde 46.48.01.40 Kurumsal Kodunun, 04.5.4.00 fonksiyonel kodundaki Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne ait bütçe kalemlerinde Plan ve Bütçe Komisyonunun toplantı tarihindeki kalan ödenek tutarlarının Genel Sekreterlik Makamına bağlı Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü olarak 46.48.01.43 kurumsal kodunun, 04.5.4.00 fonksiyonel kodunun ve bütçe tertiplerinin açılarak, bu tertiplere aktarma yapılabilmesi hususundaki yukarıda metni yazılı komisyon raporu ekindeki “ÖDENEK AKTARMA LİSTESİ’nin komisyondan geldiği şekli ile kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  

 Ek için tıklayınız.