Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 285                           

Karar Tarihi  : 08/11/2018               

KONUSU:


48. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 702 ada, 250 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili olarak Muğla 1. İdare Mahkemesinin 27.02.2018 tarih ve E:2017/674, K:2018/224 sayılı kararı uyarınca 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planının İptaline yönelik onaylanan Menteşe Belediye Başkanlığı Meclis Kararında “702 ada” olarak ifade edilen ancak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2018 tarihli ve 36521862-754-E.4747 sayılı meclise havaleli yazısında sehven “750 ada” olarak yer aldığından, Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 231 sayılı meclis kararında da 750 ada” olarak yer alan ifadelerinin düzeltilmesi hususunun Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.11.2018 tarihli raporunda;

         08/11/2018 tarihinde saat 15:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.11.2018 tarih ve 36521862-754-E.6520 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.11.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 702 ada, 250 parselde kayıtlı taşınmazla ilgili olarak Muğla 1. İdare Mahkemesinin 27.02.2018 tarih ve E:2017/674, K:2018/224 sayılı kararı uyarınca 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planının İptaline yönelik onaylanan Menteşe Belediye Başkanlığı Meclis Kararında “702 ada” olarak ifade edilen ancak İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2018 tarihli ve 36521862-754-E.4747 sayılı meclise havaleli yazısında sehven “750 ada” olarak yer aldığından, Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.09.2018 tarih ve 231 sayılı meclis kararında da “750 ada” olarak yer alan ifadelerinin düzeltilmesi hususunun Belediyemiz Meclisince incelenerek tashih-i kararı alınması.” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02.11.2018 tarih ve 36521862-754-E.6520 sayılı yazısında;