Geri Tüm Meclis Kararları

                                  

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 286                           

Karar Tarihi : 08/11/2018  

KONUSU:


48. 
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     ç) Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Menteşe Belediye Başkanlığı'nın 05/10/2018 tarih ve 149 nolu Meclis Kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Zeytinköy Mahallesine ait Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespitinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.11.2018 tarihli raporunda;

         08/11/2018 tarihinde saat 15:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.11.2018 tarih ve 36521862-105.04-E.6674 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.11.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Menteşe Belediye Başkanlığı'nın 05/10/2018 tarih ve 149 nolu Meclis Kararı ile onaylanan İlimiz, Menteşe İlçesi, Zeytinköy Mahallesine ait Kırsal Nitelikli Yerleşim Alanı Tespitinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi gereğince onaylanması hususunun görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.11.2018 tarih ve 36521862-105.04-E.6674 sayılı yazısında;