Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :287                           

Karar Tarih  i:13/08/2015                

KONUSU:

  1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi
  2. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen, 26.05.2015 tarihinde yapılan komisyon toplantısında, ilgili birim tarafından komisyona sehven farklı bir tablonun sunmuş, komisyon da bu doğrultuda bir rapor üreterek, Meclisin 11.06.2015 tarihli toplantısında karar alınan “Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na ait 2015 yılı Gelir Tarifesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden ilave yapılması” konusunun yeniden görüşülmesi

       Plan ve Bütçe Komisyonunun 07/08/2015 tarihli raporunda;

Büyükşehir Belediye Meclisince 09/07/2015 gününde komisyonunuza havale edilen “Güllük Mahallesi Tekne Atım-Çekim Yerine ait Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na ait 2015 yılı Gelir Tarifesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. maddesine istinaden ilave yapılması konusunun yeniden görüşülmesi” konusu, aşağıda imzaları bulunan komisyon üyelerimizin katılımı ile 07/08/2015 günü toplanılarak görüşüldü.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın  01/07/2015 tarihli ve 22852255-841.02.15/17 sayılı yazılarında;

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.05.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilen “Güllük Mahallesi Tekne Atım-Çekim Yerine Ait Tarife” konusu 26.05.2015 tarihinde Komisyon tarafından görüşülerek Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında karar alınmıştır.

Tarife belirlenmesi kapsamında Şube Müdürlüğümüzce çalışmalar yapılmış olup tarifeler oluşturulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonuna sehven sunulan tarifede 1.23 sırasındaki;

1.23 - Atım Çekim Bedeli (Barç) 15 metre ve üzeri 24 metreye kadar ücreti 10.000,00 TL olarak yer aldığından 14.05.2015 tarihli meclisimize sunulduğu şekliyle 12.000,00 TL olarak belirlenmesine,

1.25 - Dışarıdan işçi girişi (Günlük) ücreti tüm boylar için 15,00 TL olarak 14.05.2015 tarihli meclisimize sunulduğu şekliyle belirlenmesine,

NOT bölümünün 1. kısmının;

“1-Yukarıda belirtilen ücretler teknelerin atım-çekim bedelidir. Kışlamaya kalacak teknelerden atım-çekim ücretinden ayrı olarak teknenin en x boy x 50,00 TL hesaplanarak 6 aylık kışlama bedeli ayrıca tahakkuk ettirilir. Altı aydan sonraki her gün için ayrıca 50,00 TL kışlama bedeli tahsil edilir” şeklinde ifade edilmesi,

NOT bölümüne 4. kısım olarak;

“4- (1.24) sadece firma tarafından iş başlangıcında idareye verilecek personel listesi için geçerlidir. Diğer personel için (1.25) uygulanır.” ifadesinin eklenmesi,

NOT bölümünden sonraki “1.20 Elektrik Kullanım Bedeli” sıra numarasının “1.26”, “1.20 Su Kullanım Bedeli” sıra numarasının “1.27” olarak belirlenmesi hususlarının Meclisimizce görüşülerek karar alınması hususunda yazımızın Meclise havalesini,

Arz ederim. Denilmektedir.

Komisyon Görüşü:

1.23 - Atım Çekim Bedeli (Barç) 15 metre ve üzeri 24 metreye kadar ücretinin 12.000,00 TL olarak belirlenmesine,

1.25 - Dışarıdan işçi girişi (Günlük) ücreti tüm boylar için 15,00 TL olarak belirlenmesine,

NOT bölümünün 1. kısmının;

“1-Yukarıda belirtilen ücretler teknelerin atım-çekim bedelidir. Kışlamaya kalacak teknelerden atım-çekim ücretinden ayrı olarak teknenin en x boy x 50,00 TL hesaplanarak 6 aylık kışlama bedeli ayrıca tahakkuk ettirilir. Altı aydan sonraki her gün için ayrıca 50,00 TL kışlama bedeli tahsil edilir” şeklinde ifade edilmesine,

NOT bölümüne 4. kısım olarak;

“4- (1.24) sadece firma tarafından iş başlangıcında idareye verilecek personel listesi için geçerlidir. Diğer personel için (1.25) uygulanır.” ifadesinin eklenmesine,

NOT bölümünden sonraki “1.20 Elektrik Kullanım Bedeli” sıra numarasının “1.26”, “1.20 Su Kullanım Bedeli” sıra numarasının “1.27” olarak belirlenmesine;

Ayrıca tarifenin başlığının “MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI HİZMET GELİR TARİFESİ EKLENMESİ TALEP EDİLEN TARİFE” olarak güncellenmesine ve tarifenin aşağıdaki şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

DENİZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2015 YILI HİZMET GELİR TARİFESİ

 EKLENMESİ TALEP EDİLEN TARİFE

GÜLLÜK ÇEKEK YERİ TARİFE

BİRİM

ÜCRET

1.1

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

0-7 metre arası

250,00 TL

1.2

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

7 m üzeri 10 metreye kadar

500,00 TL

1.3

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

10 m üzeri 12 metreye kadar

750,00 TL

1.4

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

12 m üzeri 14 metreye kadar

1.000,00 TL

1.5

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

14 m üzeri 16 metreye kadar

1.500,00 TL

1.6

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

16 m üzeri 21 metreye kadar

3.000,00 TL

1.7

Atım Çekim Bedeli (Balıkçı Teknesi)

21 Metre ve Üzeri

5.000,00 TL

1.8

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

0-5 metre arası

400,00 TL

1.9

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

5 m üzeri 10 metreye kadar

1.000,00 TL

1.10

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

10 m üzeri 15 metreye kadar

2.000,00 TL

1.11

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

15 m üzeri 20 metreye kadar

3.000,00 TL

1.12

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

20 m üzeri 25 metreye kadar

4.500,00 TL

1.13

Atım Çekim Bedeli                                                                                              (Özel/Ticari Yat- Gezi/Tenezzüh T.-Yolcu Motoru)

25 m ve üzeri

7.000,00 TL

1.14

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

0-7 metre arası

400,00 TL

1.15

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

7 m üzeri 10 metreye kadar

750,00 TL

1.16

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

10 m üzeri 12 metreye kadar

1.750,00 TL

1.17

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

12 m üzeri 15 metreye kadar

2.500,00 TL

1.18

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

15 m üzeri 20 metreye kadar

3.500,00 TL

1.19

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

20 m üzeri 25 metreye kadar

4.250,00 TL

1.20

Atım Çekim Bedeli (Servis ve Hizmet Teknesi)

25 metre ve Üzeri

5.000,00 TL

1.21

Atım Çekim Bedeli (Barç)

0-7 metre arası

2.500,00 TL

1.22

Atım Çekim Bedeli (Barç)

7 m üzeri 15 metreye kadar

6.000,00 TL

1.23

Atım Çekim Bedeli (Barç)

15 m üzeri 24 metreye kadar

12.000,00 TL

1.24

Sahada Taşeron Firma Çalışma Bedeli

Tüm Boylar

Teknelerle yapılan Sözleşme bedelinin %20'si

1.25

Dışarıdan işçi girişi (Günlük)

Tüm Boylar

15,00 TL

NOT

1)  Yukarıda belirtilen ücretler teknelerin atım-çekim bedelidir. Kışlamaya kalacak teknelerden atım-çekim ücretinden ayrı olarak teknenin en x boy x 50,00 TL hesaplanarak 6 aylık kışlama bedeli ayrıca tahakkuk ettirilir. Altı aydan sonraki her gün için ayrıca 50,00 TL kışlama bedeli tahsil edilir.
2)  Yukarıda belirtilen atım-çekim ve kışlama ücretlerinin en az %50'si peşin tahsil edilir.
3)  Atım-Çekim ve Kışlama Ücretlerine KDV dahildir.
4)
(1.24) Sadece firma tarafından iş başlangıcında İdareye verilecek personel listesi için geçerlidir. Diğer personel için (1.25) uygulanır.

1.26

Elektrik Kullanım Bedeli

1 Kw/saat

48 Kuruş + KDV

1.27

Su Kullanım Bedeli

m3

9 TL + KDV

      

       Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

       Yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.