Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 287                           

Karar Tarihi : 08/11/2018               

KONUSU:


48. 
İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     d) İlimiz, Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesinde “Hastane Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği plan notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.11.2018 tarihli raporunda;

         08/11/2018 tarihinde saat 15:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.6679 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.11.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Seydikemer İlçesi, Gerişburnu Mahallesinde “Hastane Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Değişikliği plan notlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Notu Değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

         İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.6679 sayılı yazısında;