Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :289                                      

Karar Tarihi  :13/08/2015                        

KONUSU:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli listede ihtiyaç olarak belirtilen araç ve iş makinalarının Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi

     Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 24/07/2015 tarihli ve 53398871-301.03-3366 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

       Daire Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli listede ihtiyaç olarak belirttiğimiz araç ve iş makinalarının Devlet Malzeme Ofisinden satın alınabilmesi için makamınızca da uygun görülmesi halinde yazımızın gündeme alınmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu; Arz ederim. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Fen İşleri Dairesi Başkanlığının hizmetlerinde kullanılmak üzere ekli listede ihtiyaç olarak belirtilen araç ve iş makinalarının Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  

Ek için tıklayınız.