Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 289                             

Karar Tarihi : 14/09/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        a-Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 1895 nolu parseli kapsayan planlama alanı için “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

        23.08.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-4919 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.08.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 1895 nolu parseli kapsayan planlama alanı için “ 999 kw kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. Maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-4919 sayılı yazısında;