Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 29                        

Karar Tarihi  : 12/01/2017          

KONUSU:

           Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek 2017 yılı fazla çalışma ücretinin tespitinin görüşülmesi.  

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 05/01/2017 tarih ve 13456491-050.01-122 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.