Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :290                             

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         m)Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, Karabekir Mevkiinde, 2764 numaralı imar parselinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazda, 05.07.2012/17 sayılı mülga Yeşilbağcılar Belediye Meclisi kararı ile onaylı Uygulama İmar Planının N20-A-12-D-2-D imar paftasında hazırlanan yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve kullanım kararının “İmalathane Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma Tesisi)” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;    

         22/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarih ve 36521862-310.99-3576 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.06.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Yeşilbağcılar Mahallesi, Karabekir Mevkiinde, 2764 numaralı imar parselinde, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazda, 05.07.2012/17 sayılı mülga Yeşilbağcılar Belediye Meclisi kararı ile onaylı Uygulama İmar Planının N20-A-12-D-2-D imar paftasında hazırlanan yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi ve kullanım kararının “İmalathane Tesis Alanı (Zeytinyağı Sıkma Tesisi)” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07/06/2016 tarih ve 36521862-310.99-3576 sayılı yazısında;