Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :290                

Karar Tarihi  :13/08/2015   

KONUSU:

Organizasyon şemasının güncellenmesi hususunun görüşülmesi  

  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 03/08/2015 tarihli ve 13456491-907.02-2871 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince 15.04.2014 tarihli 25 nolu meclis kararı ile Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik) bünyesinde ihdas edilen Ulaşım Dairesi Başkanlığının 15 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Genel Sekreter Yardımcılığı (İdari) bünyesine alınmasını,

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bünyesinde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün adının Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesini;

            Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün ihdasını ve Belediyemiz organizasyon şemasının bu şekli ile güncellenmesi için Meclisimizce görüşülerek karar alınmasını arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisince 15.04.2014 tarihli 25 nolu meclis kararı ile Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik) bünyesinde ihdas edilen Ulaşım Dairesi Başkanlığının 15 Ağustos 2015 tarihinden itibaren Genel Sekreter Yardımcılığı (İdari) bünyesine alınmasına,

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bünyesinde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün adının Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak değiştirilmesine;

 Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermek üzere Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İdari İşler Şube Müdürlüğünün ihdasına ve Belediyemiz organizasyon şemasının bu şekli ile güncellenmesine; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  

Ek için tıklayınız.