Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 290                     

Karar Tarihi   : 13/12/2018         


KONUSU:

Gündem

        07/12/2018 tarihinde duyurulan 16 maddelik gündeme; Birimlerden gelen konular ile Plan ve Bütçe Komisyon Raporları ile İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının aşağıda sırası belirtildiği şekilde gündeme ilavesiyle;

Kararın devamı için tıklayınız.