Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 29                                                               

Karar Tarihi  : 14/01/2016                                                 

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi

              Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 04/01/2016 tarihli ve 28673394-301.05.03-17 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Zabıta Daire Başkanlığımızın, kanunlarda ceza karşılığı bulunmayan , Belediye ile ilgili suç teşkil eden konularda yaptırımların uygulanabilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği, 17.02.2006 Tarih ve 26083 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” hükmü çerçevesinde hazırlanarak 09.09.2014 Tarih ve 144 Sayılı Meclis Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kararın devamı için tıklayınız.