Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :291               

Karar Tarihi  :13/08/2015    

KONUSU:

Kadro iptal ihdas değişikliklerinin görüşülmesi

       İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 20/07/2015 tarihli ve 13456491-907.02-2747 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği, boş kadroda bulunan;

1 Adet 5 dereceli GİH. Sınıfı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 9 dereceli GİH Sınıfı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesi gerektiğinden, talep yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereği, boş kadroda bulunan;

1 Adet 5 dereceli GİH. Sınıfı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı kadrosunun iptal edilerek, 1 Adet 9 dereceli GİH Sınıfı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Kadrosunun ihdası için Norm kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca güncellenmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.  

Ek için tıklayınız.