Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :29                  

Karar Tarihi :13/01/2015  

KONUSU:

Gün Tespiti

              Bir dahaki Meclis Toplantısı'nın, 10 Şubat 2015, saat 13.00’te yapılmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.