Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 291                             

Karar Tarihi  : 14/09/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   c) Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan Ula İlçesi, Akyaka Mahallesi, Lütfiye Sakıcı Caddesi üzerinde hazırlanan ve 23.06.2017 tarihli, 2017/4-249 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) görüş ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

        23.08.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4921 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.08.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan ve plan onama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bulunan Ula İlçesi, Akyaka Mahallesi, Lütfiye Sakıcı Caddesi üzerinde hazırlanan ve 23.06.2017 tarihli, 2017/4-249 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) görüş ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4921 sayılı yazısında;