Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 29                                  

Karar Tarihi : 11/01/2018                    

KONUSU:


           21-Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

        d) 2018 yılında Fethiye Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 25. maddesine göre karar alınması hususunun görüşülmesi. 

         Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2018 tarihli raporunda;Ek için tıklayınız.