Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 29                    

Karar Tarihi  : 13/02/2020              


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      d) İlimiz, Kavaklıdere İlçesi, Salkım Mahallesi, Akçataş Mevkii’nde 194 ada 2, 3, 4, 5 parsellerin (eski 718, 719, 720, 721 parseller) “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali), Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı) ve trafo tesis alanına ilişkin plan hükmü eklenmesi” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 5216 sayılı Kanun’un 7/b ile 3194 sayılı Kanun’un 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

              İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2020 tarihli raporunda;