Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 292                             

Karar Tarihi : 14/09/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

    ç) Dalaman İlçesi,  Hakkı Ege Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde 23.06.2017 tarihli, 2017/4-289 sayılı UKOME kararı ile onaylanan ve ilgi (b) yazı ile revize edilerek tekrar gönderilen yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) ve ilgi (d) görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

       23.08.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4922 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.08.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Dalaman İlçesi,  Hakkı Ege Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinde 23.06.2017 tarihli, 2017/4-289 sayılı UKOME kararı ile onaylanan ve ilgi (b) yazı ile revize edilerek tekrar gönderilen yol boyu araç park yerlerinin ilgi (c) ve ilgi (d) görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4922 sayılı yazısında;