Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                                                            T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 292                          

Karar Tarihi : 13/12/2018              

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      b)  İlimiz, Seydikemer İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.12.2018 tarihli raporunda;

11.12.2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.6694 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.11.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Seydikemer İlçesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Plan Hükmü Değişikliği teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.6694 sayılı yazısında;