Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :294                                                   

Karar Tarihi  :13/08/2015                                      

KONUSU:

Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Zabıta Şube Müdürlüğü ve Hal Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere;  ihtiyaç duyulan 1 adet Kamyonet, 2 adet Çift Kabin Pick-up ve  1 adet 14+1 Minibüsün satın alınması hususunun görüşülmesi

            Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın 04/08/2015 tarihli ve 28673394-020-2015-1592 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Zabıta Şube Müdürlüğü ve Hal Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere;  1 adet Kamyonet, 2 adet Çift Kabin Pick-up,  1 adet 14+1 Minibüse ihtiyaç bulunduğundan bu araçların temini için Büyükşehir Belediye Meclisi’nce karar alınması hususunda yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Zabıta Şube Müdürlüğü ve Hal Şube Müdürlüğünde kullanılmak üzere;  ihtiyaç duyulan 1 adet Kamyonet, 2 adet Çift Kabin Pick-up ve  1 adet 14+1 Minibüsün satın alınmasına; Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.