Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 294                             

Karar Tarihi : 14/09/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   e) Bodrum İlçesi, Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak üzerinde dere yatağı ve çevresinin düzenlemesine yönelik onaylı Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-A imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Kızılyer Deresi Kanal Güzergâhı ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 23.08.2017 tarihli raporunda;

       23.08.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4971 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.08.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Türkkuyusu ve Yeniköy Mahalleleri, Lapaçavuş Sokak üzerinde dere yatağı ve çevresinin düzenlemesine yönelik onaylı Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planının N18-C-24-B-1-A imar paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Kızılyer Deresi Kanal Güzergâhı ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-4971 sayılı yazısında;