Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                                                           T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 294                          

Karar Tarihi : 13/12/2018              

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     ç) İlimiz, Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, 125 ada, 6, 7, 8 ve 12 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Trafo Alanı ve Yeraltı Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik N20-D08-B-1-A ve N20-D-03-C-4-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.12.2018 tarihli raporunda;

11.12.2018 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.6692 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.11.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Çırpı Mahallesi, 125 ada, 6, 7, 8 ve 12 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlarda planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Trafo Alanı ve Yeraltı Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik N20-D08-B-1-A ve N20-D-03-C-4-D paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.11.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.6692 sayılı yazısında;