Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :296                                                    

Karar Tarihi  :13/08/2015                                        

KONUSU:

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilmekte olan, Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası, 12-15 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel’de yapılacak olup, 13. “Open Days”in “Avrupa’nın bölgeleri ve şehirleri: yatırım ve büyüme için ortaklıklar” temalı etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ ün konuşmacı olarak katılması ve Brüksel’e gidip gelmeleri, konaklama, yeme, içme, yol giderleri, tercümanlık hizmeti, teknik ekipmanlar ve diğer giderlerin Özel Kalem Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanması hususunun görüşülmesi

            Özel Kalem Müdürlüğü’nün 06/08/2015 tarihli ve 91388608-301.03-2015-187 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilmekte olan, Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası, 12-15 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel’de yapılacak olup, 13. “Open Days”in “Avrupa’nın bölgeleri ve şehirleri: yatırım ve büyüme için ortaklıklar” temalı etkinliğe konuşmacı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN davet edilmiştir.

            Yukarıda bahsi geçen tarihlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ün konuşmacı olarak Brüksel’e gidip gelmeleri, konaklama, yeme, içme, yol giderleri, tercümanlık hizmeti, teknik ekipmanlar ve diğer giderlerin Özel Kalem Müdürlüğünün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın meclise havalesini arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi ve Avrupa Komisyonu Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilmekte olan, Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası, 12-15 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel’de yapılacak olup, 13. “Open Days”in “Avrupa’nın bölgeleri ve şehirleri: yatırım ve büyüme için ortaklıklar” temalı etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman GÜRÜN’ ün konuşmacı olarak katılmasına ve Brüksel’e gidip gelmeleri, konaklama, yeme, içme, yol giderleri, tercümanlık hizmeti, teknik ekipmanlar ve diğer giderlerin Özel Kalem Müdürlüğü’nün Yurtdışı Geçici Görev Yollukları tertibinden karşılanmasına Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.