Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :297                

Karar Tarihi  :13/08/2015    

KONUSU:

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından 2015 yılı programı dahilinde uygulama projeleri tamamlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi-Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi Sarıotluk Mevkii üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Muğla İli Fethiye İlçesi Yakacık Mahallesi Düzçam Mevkii üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Lot 2 inşaatı yapılacak olan Düzenli Depolama Sahaları Lot inşaatlarının çevrenin daha etkin korunması amacıyla yapım ihalelerinin 2015 yılı içerisinde yapılması zarureti doğmuş olup Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 2015 Yılı Bütçesinde yer almayan söz konusu Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin (a ) bendi hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işleri için 2015 yılında 3.500.000,00TL ödenek programlanmış olup, 2016 yılı için 16.000.000,00TL ve ödeneklerin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2015 tarihli ve 41581300-841.02.01-1787 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından 2015 yılı programı dahilinde uygulama projeleri tamamlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi-Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi Sarıotluk Mevkii üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Muğla İli Fethiye İlçesi Yakacık Mahallesi Düzçam Mevkii üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Lot 2 inşaatı yapılacak olan Düzenli Depolama Sahaları Lot inşaatlarının çevrenin daha etkin korunması amacıyla yapım ihalelerinin 2015 yılı içerisinde yapılması zarureti doğmuştur.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımızın 2015 Yılı Bütçesinde yer almayan söz konusu Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin a bendinde;

“Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işleri için 2015 yılında 3.500.000,00-TL ödenek programlanmış olup, 2016 yılı için 16.000.000,00-TL ve ödeneklerin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesi konularının Büyükşehir Belediye Meclisimizce görüşülerek gerekli kararın alınması için yazının havalesini olurlarınıza arz ederim. Denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılı programı dahilinde uygulama projeleri tamamlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi-Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi Sarıotluk Mevkii üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ve Muğla İli Fethiye İlçesi Yakacık Mahallesi Düzçam Mevkii üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Lot 2 inşaatı yapılacak olan Düzenli Depolama Sahaları Lot inşaatlarının çevrenin daha etkin korunması amacıyla yapım ihalelerinin 2015 yılı içerisinde yapılması zarureti doğmuş olup Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 2015 Yılı Bütçesinde yer almayan söz konusu Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işleri için 2015 yılında 3.500.000,00TL ödenek programlanmış olup, 2016 yılı için 16.000.000,00TL ve ödeneklerin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesine Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.