Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 297                             

Karar Tarihi  : 14/09/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

    h) Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi IM1/TR40 IM:1 nolu trafo yerleri, Emirbeyazit Mahallesi DM2/TR7, DM2/TR9 nolu trafo yerleri ve Orhaniye Mahallesi'nde zeminde mevcut tesisi bulunan TR:20 nolu trafo yerine ait trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12.09.2017 tarihli raporunda;

    12.09.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-4972 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.08.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi IM1/TR40 IM:1 nolu trafo yerleri, Emirbeyazit Mahallesi DM2/TR7, DM2/TR9 nolu trafo yerleri ve Orhaniye Mahallesi'nde zeminde mevcut tesisi bulunan TR:20 nolu trafo yerine ait trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 10.08.2017 tarih ve 36521862-310.01.03-4972 sayılı yazısında;