Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                         

                                                                                                          T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 297                            

Karar Tarihi : 13/12/2018  

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

c) Menteşe İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.        

 

    Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2018 tarihli raporunda;