Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :298                                   

Karar Tarihi  :14/07/2016                       

KONUSU:

          2.    Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

          a) Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün 31.05.2016 tarih ve 555 sayılı yazılarında belirtilen Bodrum İlçesinde bulunan iskele ve rıhtımlarda verilen hizmetlere yönelik gelir tarife tekliflerinin görüşülmesi  

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2016 tarihli raporunda;


      Ek için Tıklayınız.