Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :298               

Karar Tarihi  :13/08/2015    

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin görüşülmesi

            Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2015 tarihli ve 38241087-301.01-1786 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak ekte sunulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması için meclise havalesini;

            Makamınız tensiplerine saygılarımla arz ederim. Denilmektedir.


Kararın devamı için tıklayınız.