Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :299                             

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

         2.Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         b) 2016 yılı sulama sezonunda, Büyükşehir Belediyemizin işletiminde devam edecek olan 5 (beş) adet mahallede sulama tesislerinden faydalanan çiftçilerden alınacak sulama hizmet bedellerinin görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 15.06.2016 tarihli raporunda;