Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 3                                 

Karar Tarihi  : 12/01/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          b) Yatağan İlçesi, Kozağaç Yava Mahallesi Gökbel Mevkii 876, 904, 905, 907, 908 ve 909 nolu toplam 139.677,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parsellerinin A1, A2, A3, B1, B2, C, D, E1 ve E2 Bölgelerine ayrılarak toplam 4,99 MW kurulu gücündeki “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

          İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.12.2016 tarihli raporunda;

          27/12/2016 tarihinde saat 13:30’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02/12/2016 tarih ve 53618066-310.01.03-6851 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 08.12.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Kozağaç Yava Mahallesi Gökbel Mevkii 876, 904, 905, 907, 908 ve 909 nolu toplam 139.677,00 m2 büyüklüğündeki kadastro parsellerinin A1, A2, A3, B1, B2, C, D, E1 ve E2 Bölgelerine ayrılarak toplam 4,99 MW kurulu gücündeki “Güneş Enerji Santrali” amaçlı teklif edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 02/12/2016 tarih ve 53618066-310.01.03-6851 sayılı yazısında;