Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 30                        

Karar Tarihi  : 12/01/2017          

KONUSU:

  10 Ocak 2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/2665 sayılı Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının 1. Maddesi'nin (1) fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca yine söz konusu genelgenin 2 sayılı cetvelinde belirtilen oranlar doğrultusunda tespitinin yapılması hususunun görüşülmesi.    

            İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 09/01/2017 tarih ve 13456491-050.01-137 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.